Do prowadzenia skutecznej windykacji konieczny jest zasób wiedzy o dłużniku. Nasi pracownicy wiedzą jak poruszać się na rynku informacji.

Analiza uzyskanych informacji pozwala na przygotowanie raportu o dłużniku i wskazanie jego składników majątkowych.

Ceny naszych usług nie są "sztywne", jesteśmy elastyczni, a końcowa cena raportu zależna jest od zakresu informacji i miejsca w kraju oraz ilości zleceń.