Do prowadzenia skutecznej windykacji konieczny jest zasób wiedzy o dłużniku. Nasi pracownicy wiedzą jak poruszać się na rynku informacji.

Analiza uzyskanych informacji pozwala na przygotowanie raportu o dłużniku i wskazanie jego składników majątkowych. Ceny naszych usług nie są 'sztywne' ­ jesteśmy elastyczni.

Niemniej jednak ze względu na wysokie koszty działalności operacyjnej negocjujemy je w granicach: 700,00 zł ­ 2.000,00 zł w zależności od zakresu informacji i miejsca w kraju oraz ilości zleceń.